Category Archives: Årsmøte

Årsmøte 2018

Det inviteres til årsmøte i Lørenskog Idrettsråd onsdag 11. april 2018 kl 1900 på Lørenskog hus (8. etg)

Lagene kan møte med 2 representanter (En av hvert kjønn iht. NIFs lov § 2 – 4). Det gis i tillegg anledning til å møte med observatør uten stemmerett.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret i Lørenskog Idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no senest 2 uker før (det vil si før 28. mars 2018).

Fullstendig saksliste og årsmøte dokumenter finner du her>>

Årsmøte 2017

Dato: 21. Mars 2017

Møtestart klokken 1900
(Registrering fra kl. 1830).

Sted: Lørenskog hus

Lagene kan møte med 2 representanter (En av hvert kjønn iht. NIFs lov § 2 – 4). Det gis i tillegg anledning til å møte med observatør uten stemmerett.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret i Lørenskog Idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no senest 2 uker før (det vil si før 7. mars 2017).

Saksliste:

 • 1. Godkjenning av representanter og observatører.
 • 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 • 3. Valg av:
  • 1. Dirigent
  • 2. Sekretær (protokollskriver).
  • 3. 2 representanter til å underskrive protokollen.
 • 4. Behandle årsmelding 2016.
 • 5. Behandle revidert regnskap 2016.
 • 6. Behandle handlingsplan 2017 – 2018
 • 7. Innkomne forslag.
 • 8. Velge kandidater fra lag og idrettsrådet til Akershus Idrettskrets Kretsting.
 • 9. Behandle budsjett 2017.
 • 10. Valg

Saksdokumenter til årsmøtet: