Medlemsmøte LIR 21. november

Klubber tilknyttet Lørenskog Idrettsråd inviteres herved til medlemsmøte tirsdag 21. November kl 1830 på Framtia, Lørenskog hus.

Agenda:
Velkommen
Gjennomgang av LIR sitt utkast til anleggsdokument med prioriteringer
Diskusjon/meninger/innspill
Verdiseminar 2018. Innspill og meninger
Eventuelt

Hver klubb kan stille med 2 representanter.

Velkommen