Årsmøte 2019 – sakspapirer

ÅRSMØTE 2019

Det inviteres til årsmøte i Lørenskog idrettsråd onsdag 10. april 2019 kl 1800 på Lørenskog hus, Vasshjulet i andre etasje.

Lagene kan møte med 2 representanter (En av hvert kjønn iht. NIFs lov § 2 – 4). Det gis i tillegg anledning til å møte med observatør uten stemmerett.

Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter finner du her;
Innkalling
Saksliste
Årsmelding Lørenskog idrettsråd_18-19
Regnskap 2018 og budsjett 2019 for Lørenskog idrettsråd
Handlingsplan Lørenskog idrettsråd 2019-2020
Vedlegg
2019-Valgkomiteens innstilling til valg av styre i Lørenskog Idrettsråd
Presentasjon årsmøte 2019

Vel møtt!

Mvh
Lørenskog Idrettsråd