Årsmøte 2019

ÅRSMØTE 2019

Det inviteres til årsmøte i Lørenskog idrettsråd onsdag 10. april 2019 kl 1800 på Lørenskog hus, Vasshjulet i andre etasje.

Lagene kan møte med 2 representanter (En av hvert kjønn iht. NIFs lov § 2 – 4). Det gis i tillegg anledning til å møte med observatør uten stemmerett.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret i Lørenskog Idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no senest 2 uker før (det vil si før 27. mars 2019).

Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter vil bli lagt ut på Lørenskog idrettsråds hjemmeside senest onsdag 3. april 2019.

Vel møtt!

Mvh
Lørenskog Idrettsråd