Årsmøte 2021

Lørenskog idrettsråd inviterer til årsmøte onsdag 9. juni 2021 kl 1800 på Lørenskog hus, Vasshjulet i andre etasje. Hvis møtet må avholdes elektronisk på TEAMS pga COVID-situasjonen i Lørenskog vil det ble sendt ut informasjon om dette.

Lagene / klubbene kan møte med 2 representanter (en av hvert kjønn iht. NIFs lov § 2 – 4). Delegater til årsmøtet må meldes inn på forhånd og senest innen 2. juni til Lørenskog idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no. Det gis i tillegg anledning til å møte med observatør uten stemmerett, såfremt det er plass i henhold til Covid-reglene for arrangement og sammenkomster i Lørenskog kommune.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret i Lørenskog idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no senest 2 uker før (det vil si innen 26. mai 2021).

Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter vil bli lagt ut på Lørenskog idrettsråds hjemmeside senest onsdag 2. juni 2021.

Vel møtt!