Årsmøtedokumenter 2021

Lørenskog idrettsråd inviterer til årsmøte onsdag 9. juni 2021 kl 1800. Årsmøtet må gjennomføresTEAMS pga COVID-situasjonen i Lørenskog og kommunens restriksjoner.

Lagene kan møte med 2 representanter (En av hvert kjønn iht. NIFs lov § 2 – 4). Delegater til årsmøtet må meldes inn på forhånd og senest innen 7. juni kl 1200 til Lørenskog idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no. I påmeldingen må det oppgis

  • Klubbnavn
  • Delegaten(e)s navn og epost-adresse(r) (for utsending av møteinvitasjon)
  • Observatøren navn (maks 1 pr klubb) og epost-adresse

1. Saksliste 2021

0. Forretningsorden Årsmøte LIR 2021

4. Årsmelding 2020-2021 Lørenskog idrettsråd

4. Vedlegg til årsmelding 2021

5. Regnskap 2020

5. Revisjonsberetning 2020

 

6b. Anleggsplan 2021

7. Kriterier for til av Lokale aktivitetsmidler 2021

9. Budsjett 2021

10. Valgkomiteens innstilling til Lørenskog idrettsråd 2021

11. Innstilling til valgkomite