All posts by Ola Hugo Jordhøy

Åpent folkemøte – Politikerne i Lørenskog møter idretten

Åpent folkemøte – Politikerne i Lørenskog møter idretten Idrettsrådets formål med møtet er å synliggjøre politikernes og partienes syn og standpunkt når det gjelder idrettspolitikken og idrettens vilkår og utvikling i Lørenskog kommune overfor velgerne og spesielt overfor representanter for idretten.

Bli med å bidra til dette blir et interessant møte med gode diskusjoner og mange innspill

Alle de politiske partiene stiller på møtet! Kommer du?
Se Facebook for møtedetaljer
(også sendt på epost til vår kontaktadresse hos idrettslagene)

Møtet finner sted i Storstua, Lørenskog Hus –

Onsdag 21.august kl 18:00 – 20:00

Lørenskog Idrettsråds Ungdomsstipend og Hederspris.

UNGDOMSSTIPENDET

Ungdomsstipendet er på kr 10.000,- og tildeles to ungdommer (en gutt og ei jente)  under 25 år som har markert seg innenfor en eller flere idretter som aktiv utøver, trener, dommer etc. Har ditt idrettslag en kandidat til denne prisen, vennligst meld inn kandidaten til Lørenskog Idrettsråd på e-post: post@lorenskogidrettsrad.no

Legg ved en beskrivelse av kandidaten(e) og begrunnelse for hvorfor dere mener at kandidaten bør tildeles ungdomsstipendet.

HEDERSPRISEN

Hedersprisen deles ut til personer som gjort en langvarig innsats for idretten generelt i Lørenskog Kommune, som har gjort en tilsvarende innsats for et eller flere idrettslag i kommunen eller som dere mener representerer idrettens verdier og holdninger på en god måte. Dette kan være administrativt arbeid, dugnadsinnsats, trener-/laglederarbeid etc.

Legg også her med en beskrivelse av kandidaten og hva slags type arbeid/innsats vedkommende har stått for. Forslag til kandidater meldes til Lørenskog Idrettsråd på e-post: post@lorenskogidrettsrad.no .

Frist for innmelding av kandidater til ovennevnte priser er 15. juni 2019.

Prisene vil delt ut under arrangement av Idrettsrådet 21. august