Folkemøte med de politiske partiene før valget høsten 2019

21.august arrangerte Lørenskog idrettsråd et folkemøte med lokale politiske parti før valget i høst. Tema var idrettens vilkår i Lørenskog videre fremover, utbygging av idrettsanlegg i takt med befolkningsveksten og andre aktuelle tema fra idretten i Lørenskog.

Det ble gode debatter med godt engasjement og gode innlegg fra både politikere og fremmøtte idrettsfolk i salen.

Lørenskog idrettsråd vil følge opp de aktuelle temaene overfor det nye Utvalget for kultur, idrett og frivillighet etter valget i høst

Representantene fra de politiske partiene
Representanter fra idrettsfolket i Lørenskog