Idrettens verdiseminar 2019

Årets verdiseminar foregår onsdag 6. november klokken 17:30

Sted: Auditorium 1 på Lørenskog videregående skole

Tema for kvelden er «Idrett og samfunn»

17:30 Enkel bevertning.
18:00 Åpning. Ordfører Ragnhild Bergheim.
18:05 Oddvar Brå i samtale med forfatter Thor Gothaas: Et tilbakeblikk i skiløypa.
18:45 Rita Nilsen. Rus og prostitusjon.
19:15 Martin Skolbrekken. Drømmen som ble et mareritt.
19:45 Elever møter flyktninger. Raskere integrering.
20:00 Pelle Neraasen. LIF Gatelaget – et rusfritt treningstilbud og arena for sosial utvikling, mangfold og inkludering.