Lokale aktivitetsmidler/ LAM 2020

2020 har blitt et svært utfordrende år for alle som er aktive og ledere i idrettslag, også for oss i Lørenskog kommune. LAM er et viktig økonomisk tilskudd for de fleste idrettslag. Og når de økonomiske utfordringene slo til pga korona epidemien i våres, besluttet NIF, idrettskretsene og idrettsrådene at det skulle utbetales et forskudd på LAM som økonomisk støtte. Det ble besluttet at 66% av tildelt tilskudd for 2019 skulle utbetales. Dette ble gjennomført i regi av NIF og skal ha blitt utbetalt slutten av mai/tidlig juni.

Lørenskog idrettsråd skal nå stå for utbetaling av resterende beløp til kommunens idrettslag. Lørenskog har blitt tildelt totalt kr. 2.947.015 i LAM for 2020, en økning på kr. 50.529 fra 2019 sulle utbetales for 2020.

LIR har i flere år hatt flere kriterier for tildeling av LAM, i tillegg til en basisberegning basert på antall medlemmer tilogmed 19 år. Om kriteriene for tildeling av LAM skulle endres, har dette måttet bli godkjent på Årsmøtet tidligere. For 2020 har NIF fraveket dette kravet, slik at kriteriene kan bestemmes av idrettsrådet uten godkjenning av Årsmøtet.

NIF, og KUD, legger hvert år inn noen føringer og kriterier som Idrettsrådene må følge når vi tildeler LAM til det enkelte idrettslag, så også for 2020.

 Vi Lørenskog Idrettsråd har derfor besluttet følgende for tildeling (resterende beløp) av LAM for 2020:

  • Alle klubber i kommuner tilsluttet NIF må søke idrettsrådet om LAM (se vedlagte søknadsskjema)
  • Resterende tildeling vil bli beregnet ut i fra innmeldte medlemmer tilogmed 19 år pr. 31.12.2019 (husk å oppgi tallene i søknaden). Totalt tildelt beløp vil bli redusert med forskuddsbetalt beløp.
  • Fordelingen vil bli beregnet med 1/3 for medlemmer i gruppen 6-12 år. og 2/3 for medlemmer i gruppen 13-19 år

Søknadsfristen settes til 11.oktober 2020

Her finnes dere også informasjon fra NIF vedr LAM https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/

http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Informasjon-og-Søknad-LAM_2020-V2.pdf