Valgkomiteen trenger forslag til nye medlemmer av idrettsrådets styre

Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd tar nå kontakt med alle klubber og lag innen idretten i Lørenskog kommune i forbindelse med valg til nytt styre. Valget foretas på årsmøtet i juni 2021. Frist for å melde inn forslag på kandidater er satt til 1. mai 2021.

Hva er idrettsrådet?
• Et organisasjonsledd under Norges idrettsforbund. Styret velges av, og blant lagenes medlemmer.
• Idrettsrådets hovedoppgave er å være bindeleddet mellom den organiserte idretten og den politiske og administrative ledelsen i kommunen.
Hvem er idrettsrådet?
• Styret i idrettsrådet velges av og blant medlemmer i de ulike klubber og lag i kommunen.
• Velges på idrettsrådets årsmøte, for to år om gangen.
• Representerer alle klubber og lag i kommunen.

På valg 2021

  • 4 styremedlemmer (inkludert nestleder)
  • 2 varamedlemmer
  • 2 medlemmer til kontrollutvalget og en vara
    Leder velges enkeltvis, de øvrige velges samlet. Varamedlemmer velges samlet. Leder er ikke på valg i år, siden leder ble valgt for to år i 2020.
    Styret fordeler interne arbeidsoppgaver som sekretær, kasserer, medieansvarlig osv. etter valget
    I tillegg fordeler styret oppgaver som f. eks kontakt mot politikerne, fordeling av treningstider, jobbing med idrettsanlegg, kontakt med lagene, integrering og folkehelse.


Hva gjør idrettsrådet:
• Idrettsrådet er høringsinstans for saker som kommunal idrettsplan, folkehelseplan, kommunedelplan, tildeling av treningstider og annet.
• Fordeler LAM (lokale aktivitetsmidler).
• Deltar på ulike konferanser og seminarer i idretts-Norge.
• Samarbeid med kommunens politiske og administrative ledelse. Her jobber man for eksempel for å opprettholde gratisprinsippet og for nødvendig utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg i kommunen.
• Jobber for integrering og inkludering i idretten.
Å være medlem av idrettsrådet er et interessant og spennende verv der man kan være med på å påvirke og bidra til at idretten i Lørenskog har gode kår og blir tatt hensyn til.
Idrettsrådet trenger ekspertise innen flere felt. Ved valget i 2020 ble det valgt inn representanter fra golf, fotball, svømming, cheer-leading og skøyter.

Med denne henvendelsen ønsker valgkomiteen at alle lag/klubber innen idretten i Lørenskog drøfter internt om man har motiverte, gode kandidater til dette viktige vervet. Vi ber om å få inn navn, telefonnummer og epost-adresser, slik at vi kan ta kontakt med de aktuelle kandidatene.
SVARFRIST ER SATT TIL 1. mai 2021. Forslag sendes til valgkomiteen.

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd

Anne Torill Nordli, anne.torill.nordli@gmail.com , tlf. 48227720
Sverre Olav Jenssen, sojensse@broadpark.no, tlf. 91841715.
Heidi Fallet, heidifm@broadpark.no, tlf. 98265883

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Kontrollkomite og valgkomite er på valg