Om oss

Lørenskog idrettsråd er et råd sammensatt av representanter fra idrettslagene i Lørenskog kommune.

Lørenskog idrettsråd sin viktigste oppgave er å være klubbenes talerør mot kommunen og politikere

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter.

Idrettsrådets oppgaver er blant annet å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til “Lokale aktivitetsmidler” (LAM).

En gjensidig informativ kommunikasjon er en forutsetning for gode resultater. Idrettsrådet sender fra tid til annen informasjonsskriv om aktuelle og viktige saker.

E-post adresse: post@lorenskogidrettsrad.no

Styret i idrettsrådet har følgende medlemmer:

Leder: Ola Hugo Jordhøy, NRC Tigers
Nestleder: Svenn Erik Nordby, B72

Kasserer: Karl Gustavsen, Østmarka O-klubb
Sekretær: Birgit Lundeby, Lørenskog idrettsforening
Medlem: Bjørn Nordby, Lørenskog ishockeyklubb
Medlem: Laila Kalleberg, Friskis og Svettis
Medlem: Hogne Kirkeby, Romerike karateklubb
Medlem: Kari Mette Stoll, Kurland fotballklubb
Medlem: Eva Watson, Danseklubben Studio 1
Varamedlem: Cathrine Reusch, Hammer turn
Varamedlem: Hege Øwre- Johnsen, Lørenskog skiklubb

Valgkomiteen har følgende medlemmer.
Leder: Sturle Lyberg, Lørenskog idrettsforening
Medlem: Geir Solaas Moen, Fjellhamar fotballklubb
Medlem: Julie Wågenes, Lørenskog skiklubb (alpin)
Varamedlem: Ingvild Ruud, Lørenskog cycleklubb

Kontrollutvalget har følgende medlemmer:
Richard Ragnarsøn, Lørenskog friidrettslag
Cecilie Børresen, Rælingen svømmeklubb