Om oss

Lørenskog idrettsråd er et råd sammensatt av representanter fra idrettslagene i Lørenskog kommune.

Lørenskog idrettsråd sin viktigste oppgave er å være klubbenes talerør mot kommunen og politikere

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter.

Idrettsrådets oppgaver er blant annet å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til “Lokale aktivitetsmidler” (LAM).

En gjensidig informativ kommunikasjon er en forutsetning for gode resultater. Idrettsrådet sender fra tid til annen informasjonsskriv om aktuelle og viktige saker.

E-post adresse: post@lorenskogidrettsrad.no

Idrettsrådet har følgende medlemmer:

Leder: Richard Ragnarsøn, Lørenskog friidrettslag
Nestleder: Ola Hugo Jordhøy, NRC Tigers
Kasserer: Stein Skretteberg, Losby golfklubb
Sekretær: Birgit Lundeby, Lørenskog idrettsforening
Medlem: Bente Bredesen Ulseth, Lørenskog-Rælingen Kappsvømmingsklubb
Medlem: Katrine Lyng Bekkevold, Danseklubben Studio 1
Medlem: Johs Grimseth, Skøyteklubben Lørenskog
Medlem: Maritta Solaas Moen, Fjellhamar fotballklubb
Medlem: Jonny Ødegård, Fjellhammer IL
Varamedlem:Martin Børresen, Lørenskog Håndballklubb
Varamedlem: Thomas Borge, Østmarka IL

[table id=4 /]

Jobber for idrettslagene i kommunen