Om oss

Lørenskog idrettsråd er et råd sammensatt av representanter fra idrettslagene i Lørenskog kommune.

Lørenskog idrettsråd sin viktigste oppgave er å være klubbenes talerør mot kommunen og politikere

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter.

Idrettsrådets oppgaver er blant annet å formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter, og å fordele tilskuddene til “Lokale aktivitetsmidler” (LAM).

En gjensidig informativ kommunikasjon er en forutsetning for gode resultater. Idrettsrådet sender fra tid til annen informasjonsskriv om aktuelle og viktige saker.

E-post adresse: post@lorenskogidrettsrad.no

Idrettsrådet har følgende medlemmer:

Leder: Ola Hugo Jordhøy, NRC Tigers
Nestleder: (utpekes blant styremedlemmene av styret høsten 2022)
Kasserer: Karl Gustavsen, Østmarka O-klubb
Sekretær: Birgit Lundeby, Lørenskog idrettsforening
Medlem: Martin Børresen, Lørenskog Håndballklubb
Medlem: Maritta Solaas Moen, Fjellhamar fotballklubb
Medlem: Ingvild Ruud, Lørenskog Cycleklubb
Medlem: Hogne Kirkeby, Romerike karateklubb
Medlem: Jan Kock, Lørenskog ishockeyklubb
Medlem: Eva Watson, Danseklubben Studio 1
Varamedlem: Thomas Borge, Østmarka IL
Varamedlem: Bjørn Nordby, Lørenskog ishockeyklubb

[table id=4 /]