Andre støtte ordninger

I tillegg til Lørenskog kommune kan idrettslag søke private organisasjoner, Akershus idrettskrets, m.fl. om støtte. Se linker i meny.
Det er viktig å tilpasse søknadene slik at man får frem de tiltakene man har/ønsker å gjennomføre i idrettslagene som treffer kriteriene til sponsorer og bidragsytere.