Årsmøtedokumenter 2023

Agenda http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/agenda-arsmote-lorenskog-idrettsrad-2023-2/

Årsmelding Lørenskog idrettsråd 2022-2023 http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/arsmelding-lorenskog-idrettsrad-2022-2023-v1-0-2/

Årsregnskap 2022 / 2023 http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/resultatregnskap-og-balanse-lir-2022-signed/

Noter Til regnskap 2022 / 2023 http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/noter-til-regnskapet-2022/ Budsjett 2023 / 2


Budsjett 2023 / 2024 http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/budsjett-2023/

Handlingsplan 2023 / 2024 v 1http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/10-1-handlingsplan-lorenskog-idrettsrad-2023-2024-2/

Anleggsplan 2023 / 2024 http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/10-2-anleggsplan-2023/

Revisjonsberetning fra kontrollutvalget – http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/kontrollutvalgets-beretning-for-2022/


Kriterier for tildeling av LAM

Forslag fra styret: http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/sak-11-lam-2023/

Forslag fra Østmarka IL v/ Vidar Bøe – ekstra kriterier for tildeling av LAM – http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/innkomne-forslag-2023/

Styrets innstilling til forslag fra Østmarka IL om ekstra kriterier for LAM http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/styrets-innstilling-til-forslag-fra-ostmarka-il-angaende-kriterier-for-lam/

Innkomne forslag – Ingen

Valgkomiteens innstilling – http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/valgkomiteens-innstilling-2023/

Lov for Lørenskog idrettsråd http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/lovnorm-for-lorenskog-idrettsrad-2022/