Årsmøte 2018

Det inviteres til årsmøte i Lørenskog Idrettsråd onsdag 11. april 2018 kl 1900 på Lørenskog hus (8. etg)

Lagene kan møte med 2 representanter (En av hvert kjønn iht. NIFs lov § 2 – 4). Det gis i tillegg anledning til å møte med observatør uten stemmerett.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret i Lørenskog Idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no senest 2 uker før (det vil si før 28. mars 2018).

Fullstendig saksliste og årsmøte dokumenter finner du her>>