All posts by lorenskogir

Idrettens verdiseminar 2019

Årets verdiseminar foregår onsdag 6. november klokken 17:30

Sted: Auditorium 1 på Lørenskog videregående skole

Tema for kvelden er «Idrett og samfunn»

17:30 Enkel bevertning.
18:00 Åpning. Ordfører Ragnhild Bergheim.
18:05 Oddvar Brå i samtale med forfatter Thor Gothaas: Et tilbakeblikk i skiløypa.
18:45 Rita Nilsen. Rus og prostitusjon.
19:15 Martin Skolbrekken. Drømmen som ble et mareritt.
19:45 Elever møter flyktninger. Raskere integrering.
20:00 Pelle Neraasen. LIF Gatelaget – et rusfritt treningstilbud og arena for sosial utvikling, mangfold og inkludering.

Søknad om LAM 2019

Lørenskog idrettsråd (LIR) inviterer herved alle kommunens idrettslag med virksomhet for barn og ungdom i alderen 6-19 år til å søke om lokale aktivitetsmidler (LAM) 2019.

Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Søknad

Innleveres elektronisk med utfylling av vedlagte skjema og med årsrapport, signert protokoll fra siste årsmøte og revidert årsregnskap for siste år vedlagt.

Komplett søknad skal ha innkommet til: lam@lorenskogidrettsrad.no senest 22. september 2019 kl. 23.59 for å bli vurdert. Alle lag som sender inn søknad vil motta bekreftelse på at søknaden er mottatt av Lørenskog Idrettsråd.

Søknadsskjema LAM 2019

Utbetaling av tildelte midler forventes blir utbetalt i løpet av oktober 2019.

Folkemøte med de politiske partiene før valget høsten 2019

21.august arrangerte Lørenskog idrettsråd et folkemøte med lokale politiske parti før valget i høst. Tema var idrettens vilkår i Lørenskog videre fremover, utbygging av idrettsanlegg i takt med befolkningsveksten og andre aktuelle tema fra idretten i Lørenskog.

Det ble gode debatter med godt engasjement og gode innlegg fra både politikere og fremmøtte idrettsfolk i salen.

Lørenskog idrettsråd vil følge opp de aktuelle temaene overfor det nye Utvalget for kultur, idrett og frivillighet etter valget i høst

Representantene fra de politiske partiene
Representanter fra idrettsfolket i Lørenskog