Category Archives: Info

Søknad om LAM 2019

Lørenskog idrettsråd (LIR) inviterer herved alle kommunens idrettslag med virksomhet for barn og ungdom i alderen 6-19 år til å søke om lokale aktivitetsmidler (LAM) 2019.

Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Søknad

Innleveres elektronisk med utfylling av vedlagte skjema og med årsrapport, signert protokoll fra siste årsmøte og revidert årsregnskap for siste år vedlagt.

Komplett søknad skal ha innkommet til: lam@lorenskogidrettsrad.no senest 22. september 2019 kl. 23.59 for å bli vurdert. Alle lag som sender inn søknad vil motta bekreftelse på at søknaden er mottatt av Lørenskog Idrettsråd.

Søknadsskjema LAM 2019

Utbetaling av tildelte midler forventes blir utbetalt i løpet av oktober 2019.

Folkemøte med de politiske partiene før valget høsten 2019

21.august arrangerte Lørenskog idrettsråd et folkemøte med lokale politiske parti før valget i høst. Tema var idrettens vilkår i Lørenskog videre fremover, utbygging av idrettsanlegg i takt med befolkningsveksten og andre aktuelle tema fra idretten i Lørenskog.

Det ble gode debatter med godt engasjement og gode innlegg fra både politikere og fremmøtte idrettsfolk i salen.

Lørenskog idrettsråd vil følge opp de aktuelle temaene overfor det nye Utvalget for kultur, idrett og frivillighet etter valget i høst

Representantene fra de politiske partiene
Representanter fra idrettsfolket i Lørenskog

Åpent folkemøte – Politikerne i Lørenskog møter idretten

Åpent folkemøte – Politikerne i Lørenskog møter idretten Idrettsrådets formål med møtet er å synliggjøre politikernes og partienes syn og standpunkt når det gjelder idrettspolitikken og idrettens vilkår og utvikling i Lørenskog kommune overfor velgerne og spesielt overfor representanter for idretten.

Bli med å bidra til dette blir et interessant møte med gode diskusjoner og mange innspill

Alle de politiske partiene stiller på møtet! Kommer du?
Se Facebook for møtedetaljer
(også sendt på epost til vår kontaktadresse hos idrettslagene)

Møtet finner sted i Storstua, Lørenskog Hus –

Onsdag 21.august kl 18:00 – 20:00

Lørenskog Idrettsråds Ungdomsstipend og Hederspris.

UNGDOMSSTIPENDET

Ungdomsstipendet er på kr 10.000,- og tildeles to ungdommer (en gutt og ei jente)  under 25 år som har markert seg innenfor en eller flere idretter som aktiv utøver, trener, dommer etc. Har ditt idrettslag en kandidat til denne prisen, vennligst meld inn kandidaten til Lørenskog Idrettsråd på e-post: post@lorenskogidrettsrad.no

Legg ved en beskrivelse av kandidaten(e) og begrunnelse for hvorfor dere mener at kandidaten bør tildeles ungdomsstipendet.

HEDERSPRISEN

Hedersprisen deles ut til personer som gjort en langvarig innsats for idretten generelt i Lørenskog Kommune, som har gjort en tilsvarende innsats for et eller flere idrettslag i kommunen eller som dere mener representerer idrettens verdier og holdninger på en god måte. Dette kan være administrativt arbeid, dugnadsinnsats, trener-/laglederarbeid etc.

Legg også her med en beskrivelse av kandidaten og hva slags type arbeid/innsats vedkommende har stått for. Forslag til kandidater meldes til Lørenskog Idrettsråd på e-post: post@lorenskogidrettsrad.no .

Frist for innmelding av kandidater til ovennevnte priser er 15. juni 2019.

Prisene vil delt ut under arrangement av Idrettsrådet 21. august

Årsmøte 2019

ÅRSMØTE 2019

Det inviteres til årsmøte i Lørenskog idrettsråd onsdag 10. april 2019 kl 1800 på Lørenskog hus, Vasshjulet i andre etasje.

Lagene kan møte med 2 representanter (En av hvert kjønn iht. NIFs lov § 2 – 4). Det gis i tillegg anledning til å møte med observatør uten stemmerett.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret i Lørenskog Idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no senest 2 uker før (det vil si før 27. mars 2019).

Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter vil bli lagt ut på Lørenskog idrettsråds hjemmeside senest onsdag 3. april 2019.

Vel møtt!

Mvh
Lørenskog Idrettsråd