Valg av nytt styre i Lørenskog idrettsråd 2018

I april er det valg av styre i Lørenskog idrettsråd. Deler av styret er på valg.

Valgkomiteen ønsker innspill på aktuelle kandidater innen 15.2.2018. Vedlagt følger brev fra valgkomiteen.

På vegne av valgkomiteen – Anne Torill Nordli

Les mer:
Brev fra valgkomite_2018_LIR