IDRETTSRÅDET TRENGER NYE MEDLEMMER!

                                                     11.2.2022

Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd tar nå kontakt med alle klubber og lag innen idretten i Lørenskog kommune i forbindelse med valg til nytt styre. Valget foretas på årsmøtet 15. juni 2022. Frist for å melde inn forslag på kandidater er satt til 1. mai 2022.

Hva er idrettsrådet?

 • Et organisasjonsledd under Norges idrettsforbund. Styret velges av, og blant lagenes medlemmer.
 • Idrettsrådets hovedoppgave er å være bindeleddet mellom den organiserte idretten og den politiske og administrative ledelsen i kommunen.

Hvem er idrettsrådet?

 • Styret i idrettsrådet velges av og blant medlemmer i de ulike klubber og lag i kommunen.
 • Velges på idrettsrådets årsmøte, for to år om gangen.
 • Representerer alle klubber og lag i kommunen.

På valg 2022

 • Leder, tre medlemmer og to varamedlemmer
 • 2 medlemmer til kontrollutvalget og en vara

Leder velges enkeltvis, de øvrige velges samlet. Varamedlemmer velges samlet.

Styret fordeler interne arbeidsoppgaver som sekretær, kasserer, medieansvarlig osv. etter valget

I tillegg fordeler styret oppgaver som f. eks kontakt mot politikerne, fordeling av treningstider, jobbing med idrettsanlegg, kontakt med lagene, integrering og folkehelse.

Hva gjør idrettsrådet:

 • Idrettsrådet er høringsinstans for saker som kommunal idrettsplan, folkehelseplan, kommunedelplan, tildeling av treningstider og annet.
 • Fordeler LAM (lokale aktivitetsmidler).
 • Deltar på ulike konferanser og seminarer i idretts-Norge.
 • Samarbeid med kommunens politiske og administrative ledelse. Her jobber man for eksempel for å opprettholde gratisprinsippet og for nødvendig utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg i kommunen.
 • Jobber for integrering og inkludering i idretten.

Å være medlem av idrettsrådet er et interessant og spennende verv der man kan være med på å påvirke og bidra til at idretten i Lørenskog har gode kår og blir tatt hensyn til.

Idrettsrådet trenger ekspertise innen flere felt. Ved valget i 2021 ble det valgt inn representanter fra sykkel, orientering, håndball og fotball i tillegg til representanter fra cheerleading, dans, svømming og friidrett.

Med denne henvendelsen ønsker valgkomiteen at alle lag/klubber innen idretten i Lørenskog drøfter internt om man har motiverte, gode kandidater til dette viktige vervet. Vi ber om å få inn navn, telefonnummer og epost-adresser, slik at vi kan ta kontakt med de aktuelle kandidatene.

SVARFRIST ER SATT TIL 1. mai 2022. Forslag sendes til valgkomiteen.

Med vennlig hilsen Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd

Anne Torill Nordli,  Anne.torill.nordli@gmail.com , tf. 48227720       

Sverre Olav Jenssen, sojensse@broadpark.no, tlf 67905159

Heidi Fallet Moen,  heidifm@broadpark.no, tlf. 98265883

Stein Skretteberg, stein.skretteberg@gmail.com, tlf 91895700

www.lorenskogidrettsrad.no/

www.facebook.com/lorenskogidrettsrad/

Lovnormen Idrettsråd (ny lovnorm med virkning fra 1.1.2020.  https://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/nifs-lov-om-idrettsrad/