Lørenskog Idrettsråds Ungdomsstipend og Hederspris.

UNGDOMSSTIPENDET

Ungdomsstipendet er på kr 10.000,- og tildeles to ungdommer (en gutt og ei jente)  under 25 år som har markert seg innenfor en eller flere idretter som aktiv utøver, trener, dommer etc. Har ditt idrettslag en kandidat til denne prisen, vennligst meld inn kandidaten til Lørenskog Idrettsråd på e-post: post@lorenskogidrettsrad.no

Legg ved en beskrivelse av kandidaten(e) og begrunnelse for hvorfor dere mener at kandidaten bør tildeles ungdomsstipendet.

HEDERSPRISEN

Hedersprisen deles ut til personer som gjort en langvarig innsats for idretten generelt i Lørenskog Kommune, som har gjort en tilsvarende innsats for et eller flere idrettslag i kommunen eller som dere mener representerer idrettens verdier og holdninger på en god måte. Dette kan være administrativt arbeid, dugnadsinnsats, trener-/laglederarbeid etc.

Legg også her med en beskrivelse av kandidaten og hva slags type arbeid/innsats vedkommende har stått for. Forslag til kandidater meldes til Lørenskog Idrettsråd på e-post: post@lorenskogidrettsrad.no .

Frist for innmelding av kandidater til ovennevnte priser er 15. juni 2019.

Prisene vil delt ut under arrangement av Idrettsrådet 21. august