Category Archives: Invitasjoner

Årsmøte i Lørenskog idrettsråd onsdag 9. september 2020

Det inviteres til årsmøte i Lørenskog idrettsråd onsdag 9. september 2020 kl 1800 på Lørenskog hus, Vasshjulet i andre etasje.
Pga corona-situasjonen må vi forhånspåmelding

Lagene kan møte med 2 representanter (En av hvert kjønn iht. NIFs lov § 2 – 4). Delegater til årsmøtet må meldes inn på forhånd og senest innen 2. september til Lørenskog idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no. Det gis i tillegg anledning til å møte med observatør uten stemmerett, såfremt det er plass i henhold til reglene.
Saksliste:
1) Godkjenning av de fremmøtte representantene
2) Godkjenning av innkallingen, sakslisten og møtereglene
3) Valg av dirigent, referent, og to representanter til å underskrive protokollen
4) Behandle årsmelding 2019/2020
5) Behandle revidert regnskap
6) Behandle forslag til handlingsplan 2020/2021, herunder drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.
7) Behandle innkomne forslag (ingen forslag mottatt)
8) Vedta budsjett
9) Gjøre følgende valg:
a) Leder
b) Styremedlemmer og varamedlemmer
c) Revisorer
d) Styret i Lørenskog idrettsråd gis fullmakt til å oppnevne representanter til møter i organisasjoner idrettsrådet er tilsluttet.
e) Valgkomité med leder, to medlemmer

Saksliste Årsmøtet 2020

Valgkomiteens innstilling 2020

http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/VALG_LIR_2020-instilling.pdf

Idrettens verdiseminar 2019

Årets verdiseminar foregår onsdag 6. november klokken 17:30

Sted: Auditorium 1 på Lørenskog videregående skole

Tema for kvelden er «Idrett og samfunn»

17:30 Enkel bevertning.
18:00 Åpning. Ordfører Ragnhild Bergheim.
18:05 Oddvar Brå i samtale med forfatter Thor Gothaas: Et tilbakeblikk i skiløypa.
18:45 Rita Nilsen. Rus og prostitusjon.
19:15 Martin Skolbrekken. Drømmen som ble et mareritt.
19:45 Elever møter flyktninger. Raskere integrering.
20:00 Pelle Neraasen. LIF Gatelaget – et rusfritt treningstilbud og arena for sosial utvikling, mangfold og inkludering.

Folkemøte 3. september 2015

Lørenskog Idrettsråd inviterer til folkemøte i forbindelse med lokalvalget 2015.

Torsdag 3. september 2015 klokken 1900
(dørene åpner 1845. Begrenset antall plasser)

Sted: Storstua, Lørenskog hus

Tema: Idretten i Lørenskog kommune
Stikkord: Gratis prinsippet, anlegg, spørsmål fra salen

Kom å hør hva slags tanker og meninger våre lokalpolitikere har rundt idretten i Lørenskog kommune. Her blir det debatt og mulighet å stille spørsmål. Ordførerkandidatene fra Arbeiderpartiet og Høyre vil være tilstede.

Velkommen

Åpning av frisbeegolfbanen i Rådhusparken

Det inviteres til åpning av frisbeegolfbanen i Rådhusparken mandag 8. juni kl 1800.
Åpningen foregår ved hull 1 (På gresset ved parkeringsplassen til Rådhuset).

Lørenskog sin eneste frisbeeklubb, Pancake Circle LTD. har den gleden av å åpne Romerikes eneste og første frisbeegolfbane. Ordfører Åge Tovan kommer for å klippe snora. Det vil også vanke andre overraskelser.

Klubbens første mandagsgolf vil bli avholdt etter åpningen.

Velkommen